alt

Historia

Den äldre byggnaden där hotellet befinner sig, är uppförd under 1920 talet och var då menad som privatbostad.
Under 1960 talet byggdes den om till boende för handelsresande. Verksamheten startade då med namnet
"Apladalens Resande Våning". Detta namn sitter än idag kvar i en del av lokalbefolkningens benämning på
Hotell Apladalen.

Namnbytet till "Hotell Apladalen" skedde i samband med ägarbyte under 2004 och då det togs över av
Kent Martinsson med familj.

Idag ägs Hotell Apladalen av Wernamo Förvaltning AB (Wefab) där Martinsson är delägare tillsammans med
Björn Wilstorp.

Wefab driver även andra verksamheter, vilka befinner sig inom redovisnings- och skyddsutrustningsbranchen.
 

 

vaxelmindre