> Gå tillbaka till bokningsformuläret

Regler för bokning och vistelse på Hotell Apladalen

Allmänt

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, skall i övrigt så tillämpar vi reglerna nedan.
Har någon speciell överenskommelse träffats avseende vistelsen skall dessa vara angivna speciellt i bokningsbekräftelsen.

Beställning och bekräftelse

En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post.
Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen.
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 11.00.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00.
Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst

• Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst.
   Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn.
• Om vi haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Vid längre tids vistelser, bokade i förväg, tillämpas särskilda regler för avbeställning och överenskomms vid bokning

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma
ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså
för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid

Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du
meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter

Om vi inte kan ge dig rum enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller
bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard.


Dina egna önskemål

Rökning

Vårt hotell är helt rökfritt numera. Vid överträdelse av rökförbud förbehåller vi oss rätten att
debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier, röksanering m m

Husdjur

Inga husdjur är tillåtna hos oss.

Teknisk utrustning

Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst.
Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.

Mat

Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) skall du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning

Hotell Apladalen förbehåller sig rätten  att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att bokningen
skall vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer rummet utan att ta hänsyn till
avbeställningsfristen, har vi rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen.

Betalning

Huvudregeln är att hotellräkningen ska betalas när du får den, vid ankomsten till hotellet.
Vi tar emot de vanligast förekommande kontokorten

Registrering av utländska hotellgäster

Enligt utlänningsförordningen måste vi se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat
registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska
styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

> Gå tillbaka till bokningsformuläret